OBS: På den här webbplatsen används Flash och JavaScript för en del funktioner. Kontrollera att Flash och JavaScript är aktiverade i inställningarna för din webbläsare. Ladda ned senaste version av flash-plugin.


OBS! För att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen behövs Adobe Flash.
Flash plug-in finns ännu inte installerad i din webbläsare.
Du kan hämta den här: current flash plugin version please click here.

stäng


OBS! Plattformen som används stödjer inte Adobe Flash.

stäng

Bilpolicy

En tydlig bilpolicy är ett verktyg som effektiviserar och bidrar till ökad lönsamhet för ditt företag. En policy kan också utformas utifrån företagets miljöprofilering och den kan innehålla ett personalbilserbjudande till övrig personal.

För att uppnå kostnadseffektivitet i en vagnpark krävs kunskap. Parametrar som bränsleförbrukning, miljödefinitioner, förmånsvärden, fordonsskatt och ränta är bara några faktorer att ta hänsyn till. Dessutom så styrs bilvalet även av mjuka värden som känsla, design, komfort och säkerhet.

  • Bilpolicyn är ett verktyg som effektiviserar bilinnehavet
  • Skapar tydlighet för tjänstebilsföraren om vilka beloppsnivåer, extrautrustning med mera som gäller vid biluttag Skapa rutiner och kontroll för vilken leverantör, finansiär och vilka återförsäljare som bilarna ska levereras ifrån.
  • Bilpolicyn kan styrka och hjälpa till att kommunicera er miljöprofilering

Vi hjälper er gärna med framtagande av bilpolicy, tillsammans med företagssäljaren hos våra lokala återförsäljare arbetar vi aktivt med stöd och support i allt som rör er vagnpark.