OBS: På den här webbplatsen används Flash och JavaScript för en del funktioner. Kontrollera att Flash och JavaScript är aktiverade i inställningarna för din webbläsare. Ladda ned senaste version av flash-plugin.


OBS! För att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen behövs Adobe Flash.
Flash plug-in finns ännu inte installerad i din webbläsare.
Du kan hämta den här: current flash plugin version please click here.

stäng


OBS! Plattformen som används stödjer inte Adobe Flash.

stäng

Så här fungerar tjänstebil

Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på SKV-nybilspris (inkl extrautrustning) för den Volkswagenmodell som du väljer. Nybilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din Volkswagen under hela innehavstiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du kör, eventuell reduktion och avdrag för resor till och från jobbet.

Så här räknar du som tjänstebilsförare ut förmånsvärdet:

  • 31,7% av prisbasbeloppet, för 2017 är basbeloppet 44.800 kr
  • 75% av Statslåneräntan, för 2017 är Statslåneräntan 0,50%, multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista
  • 9% av bilens pris enligt SKVs prislista, upp till 7,5 prisbasbelopp
  • 20% av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 prisbasbelopp

I bilkonfiguratorn kan du bygga din Volkswagen och se förmånsvärdet och leasingavgiften för den specifika Volkswagenmodell du är intresserad av. Välj till eventuell extrautrustning och se hur förmånsvärdet/leasingavgiften beräknas efter bilen som du vill ha den.

Miljöbilar

För miljöbilar finns regler om nedsättning av förmånsvärdet, beskrivet nedan. Din arbetsgivare kan själv, utan ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar. Nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar sker enligt följande.

  •  El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 10 000 kronor från och med inkomstår 2017. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Drivmedelskostnad

Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning med tjänstebilen. Drivmedlet ingår inte i tjänstebilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen ersätta drivmedelskostnaden vid tjänsteresor, eller ge drivmedlet som löneförmån.

  • Tjänstebilsföraren - betalar allt drivmedel privat och kan via reseräkning få en skattefri drivmedelsersättning av arbetsgivaren för alla tjänsteresor. Den skattefria ersättningen är 6,50 kronor/mil om bilen är dieseldriven och 9,50 kronor/mil om den är bensindriven, oberoende av bilens faktiska bränsleförbrukning.
  • Arbetsgivaren - betalar allt drivmedel, och ger den del av drivmedelskostnaden som avser privat körning som lön. Den faktiska privata drivmedelskostnaden ska i detta fall multipliceras med 1,2. Det betyder att drivmedlet du använder privat får ett förmånsvärde som är 20% högre än det verkliga värdet.

Avdrag för resor mellan bostad och arbete

Du har möjlighet att göra avdrag för resor till och från arbetet. Villkoret som gäller är att tidsvinsten ska vara minst 2 timmar per dag och att avståndet ska vara minst 5 km enkel resa. Avdraget som tjänstebilsinnehavaren kan göra är 6,50 kronor/mil för dieseldriven bil och 9,50 kronor/mil om bilen är bensindriven. De första 10 000 kronorna är inte avdragsgilla.

Extrautrustning

Kostnaderna för all fabriksmonterad extrautrustning och lokalt monterade tillbehör (inklusive arbetskostnad) ska läggas till SKV:s nybilspris. Detta är det totalpris som sedan ligger till grund för beräkning av förmånsvärdet.

Avdrag om du kör långt

Arbetsgivaren får reducera förmånsvärdet till 75% av fullt förmånsvärde om tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil/år.