OBS: På den här webbplatsen används Flash och JavaScript för en del funktioner. Kontrollera att Flash och JavaScript är aktiverade i inställningarna för din webbläsare. Ladda ned senaste version av flash-plugin.


OBS! För att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen behövs Adobe Flash.
Flash plug-in finns ännu inte installerad i din webbläsare.
Du kan hämta den här: current flash plugin version please click here.

stäng


OBS! Plattformen som används stödjer inte Adobe Flash.

stäng

Leasing

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering för stora och små företag. Volkswagen Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

  • Oftast är momsen på leasingavgiften till hälften avdragsgill
  • Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på
  • Finansieringsformen belastar inte företagets övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet
  • Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning)
  • Få en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och framförallt är skonsammare mot miljön.

Volkswagen Leasing kan med fördel kombineras med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

Leasingavgift per månad

Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet upp till 60 månader.

Restvärde

Din Volkswagen har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:

Finansiell leasing

Leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Operationell leasing

Leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.